DISCLAIMER

 

AUTEURSRECHTEN
Het auteursrecht op de website wordt door Athene Palace Wateringen en Den Haag uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. Athene Palace Wateringen en Den Haag is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Athene Palace Wateringen en Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Athene Palace Wateringen en Den Haag is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in. Athene Palace Wateringen en Den Haag is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.


FOTO MATERIAAL
Het is niet toegestaan foto´s te gebruiken/verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Athene Palace Wateringen en Den Haag.


TEMPLATE
De gebruikte template (lay-out) voor de website van Athene Palace Wateringen is exclusief ontworpen. Het is niet toegestaan de template of delen daarvan over te nemen.


PRIVACYSTATEMENT
Dit is de website van Athene Palace Wateringen en Den Haag. Voor Athene Palace Wateringen en Den Haag staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Athene Palace Wateringen en Den Haag overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij uw bezoek aan onze website worden gegevens vastgelegd zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers, welke pagina´s het meest worden bezocht of de tijdstippen van uw bezoek. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de gebruikers, houden wij bij met welk type browser u onze site benaderd. Wij traceren geen bezoekers via IP-adres.